Barvy na dřevo Teknos

Moderní ochrana venkovních ploch Teknos nabízí nejlepší ochranu Vašich výrobků před působením povětrnostních vlivů.

Vícevrstvá povrchová úprava je nejlepší ochranou dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivům. Pokud je v Evropě někdo, kdo rozumí dřevu a jeho ochraně před škodlivými vlivy, je to nesporně firma TEKNOS.
 

TEKNOS staví na jednoduché filozofii: Výchozím bodem je dlouhodobá odolnost dřeva vůči dešti, slunci, horku a zimě, zajištěná perfektním sladěním jednotlivých vrstev povrchové úpravy. S ohledem k naší filozofii jsme postupovali při vývoji ochranných povrchových systémů Teknos, které zajišťují atraktivní vzhled Vašich výrobků i po mnoha letech. Při vývoji jsme dbali na jednoduché a účinné zpracování, na rychlý a snadný nátěr, který je nezávislý na příslušném technickém vybavení.
 

Kvalita nejen na povrchu

U značky Teknos začíná kvalita povrchových systémů hluboko pod povrchem. Velikost částic byla snížena pod hodnotu (100 nanometrů = 0,1 mikron). Tím se dosáhlo vysoké úrovně nasákavosti a stupně nasycenosti, což udává nové měřítko kvality. Všechny povrchové systém určené pro venkovní použití odpovídají platným požadavkům dle REACH a BPD a dnes již také splňují VOC 2010 a přitom výrazně zůstávají pod limitem požadované mezní hodnoty VOC.
 
Průmyslové produkty Teknos Industrial jsou systémově vrstveny na sebe. Každá vrstva má svůj jedinečný úkol, který činí výsledný povrch dokonalejším. Tyto systémy jsou díky modernímu technologickému centru (lze simulovat povětrnostní podmínky), řádně testovány. Můžeme tedy říci, že takové vrstvení je nejlepší možnou kombinací jedinečných produktů. Proto doporučujeme se striktně držet těchto postupů.
 

Základní dělení systémů

Měkké dřeviny

 • Použití na dřeviny smrk, borovice a další...
 • U měkkých dřevin je nutné použít impregnaci
 • Pro dokonalý povrch doporučujeme meziošetření  plničem pórů - Aquaprimer 6500-01.

Systémy ovrstvení měkkých dřevin

3-vrstvý systém pro měkké dřeviny

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstvy Měkké dřeviny lazura a krycí Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení, polévání
Základování Aquaprimer 2900 máčení, polévání
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal 

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstvy Měkké dřeviny bezbarvý Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení
Meziošetření Aquaprimer 2900, Aqauprimer 6500 máčení
Konečná úprava Aquatop 2600-66, 69, 60 vysokotlaké stříkání
* V ideálním případě po produktu GORI 650 není nutné použít ochranu spár Teknoseal

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru s použitím Knot Sealeru

Vrstva Měkké dřeviny krycí Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení
Meziošetření Aquafiller 5200-00 ve vrstvě 200 µm vysokotlaké stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* Po produktu 5200-00 je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal
 

4-vrstvý systém pro měkké dřeviny

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstva Měkké dřeviny lazura a krycí Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení
Základování Aquaprimer 2900 máčení
Meziošetření Aqufiller 6500 máčení
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání

* V ideálním případě po produktu 6500 není nutné použít ochranu spár Tekonoseal

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru s použitím Knot Sealeru

Vrstva Měkké dřeviny krycí Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení
Meziošetření Aquafiller 5200-01 máčení
5200-00 Aquafiller 5200-00 máčení / stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* Po meziošetření je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal  
 

Tvrdé dřeviny

 • Použití na dřeviny dub, meranti a další...
 • U tvrdých a odolných dřevin je možné impregnaci vynechat
 • Pro dokonalý povrch doporučujeme meziošetření Aquafiller 6500 a speciálních základů.

Systémy ovrstvení tvrdých dřevin

3-vrstvý systém pro tvrdé dřeviny

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstvy Tvrdé odolné dřeviny lazura | krycí Aplikace
Základování Aquaprimer 2900 máčení
Meziošetření Aquafiller 6500 máčení
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání

* V ideálním případě po produktu Aquafiller není nutné použít ochranu spár Teknoseal

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstvy Tvrdé méně odolné dřeviny lazura | krycí Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení
Základování Aquaprimer 2900 máčení
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* Po produktu 2900 je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal
 

Systém ovrstvení Teknos  do exteriéru s Anti Bleedem

Vrstva Tvrdé odolné dřeviny lazura | krycí Aplikace
Základování Aquaprimer 2900 máčení
Meziošetření Aquafiller 2901-62 máčení
Konečná úprava Aqautop 2600 vysokotlaké stříkání
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár Teknoseal
 

Systémy se speciálními základy pro odolné tvrdé dřeviny

3-Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstva Tvrdé odolné dřeviny lazura Aplikace
Základování Aquatop 2900-42 máčení
Meziošetření Aquafiller 2901-62 máčení
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár Teknoseal
 

4-Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstva Tvrdé odolné dřeviny lazura | bezbarvý Aplikace
Základování Aquafiller 2900-42 nebo 2901-62 máčení
Meziošetření Aquafiller 2901-62 máčení
Aq Aquafiller 2901-62 | Aquafiller 2901-02 (stříkáním 100 µm) máčení /stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár Teknoseal 
 
 

4-vrstvý systém pro tvrdé dřeviny

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstva Tvrdé dřeviny lazura | krycí Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení
Základování Aquaprimer 2900 máčení
Meziošetření Aquafiller 6500 máčení
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* V ideálním případě po produktu 6500 není nutné použít ochranu spár Teknoseal

Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru s použitím Anti Bleedu

Vrstva Tvrdé méně odolné dřeviny lazura Aplikace
Základování Aquaprimer 2900 máčení
Meziošetření Aquafiller 2901-62 máčení
Aq Aquafiller 2901-62 | Aquafiller 2901-02 (stříkáním 100 µm) máčení, stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár Teknoseal
 

SPECIÁL PRO MODŘÍN

 • Speciální systémy pro jedinečné dřeviny
 • Teknos nabízí speciální produkty pro různé dřeviny
 • Docílí se výraznější struktury a plnějšího vzhledu se zvýšenou odolností.

Systémy ovrstvení modřínového dřeva

4-vrstvý systém pro modřínové dřevo LAZURY

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstvy Modřín lazura Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení
Základování Aquaprimer 2900 máčení
Meziošetření Antistain  5300-02 + Reactor 7531 stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal  
 

4-vrstvý systém pro modřínové dřevo krycí

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstvy Modřín krycí Aplikace
Impregnování GORI 356 máčení
Základování Aquaprimer 2900 máčení
Meziošetření Antistain  5300-02 + Reactor 7531 stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600 vysokotlaké stříkání
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal 
 
 

Nátěrové hmoty Teknos 3894

 
Produkty Teknos 3894 jsou určené pro konečné spotřebitele, kteří si svépomocí mohou profesionálně ošetřit své altány, podhledy, ploty, okna, dveře a mnoho dalšího.
 
Teknos 3894 staví také na vícevrstvém ošetření pro optimální ochranu před povětrnostními vlivy. V základním lazurovém systému se používá impregnace a následně vrchní lak nic víc. Aplikace se prování štětcem, nebo válečkem.

 

Povrchové úpravy 

 
Teknos systémy mají přesně dané systémy jednotlivých vrstev na dřevěné prvky. Tyto systémy byly navrženy pro svou unikátní chemickou vazbu mezi sebou, která posouvá životnost dřevěných výrobků o pěkný krok dále. Samozřejmost je odzkoušení poskládaných vrstev ve skutečných a reálných podmínkách. Proto uvádíme u systémů jejich životnost, která platí. Samozřejmě, že můžou nastat extrémní situace (přímořská oblast, chlévy, konírny a další těžce namáhané oblasti).
 

Základní dělení systémů

LAZURY:

 • Chceme dodržet přirozenou strukturu dřeva
 • Umíme i bezbarvou variantu pro přirozený vzhled
 • Měkké dřeviny vždy impregnovat budou-li vystaveny do exteriéru.

KRYCÍ:

 • Chceme zakrýt postarší dřevěné prvky
 • Umíme výrazně změnit odstín (ze starého - nový)
 • Máme vodou ředitelné i syntetické varianty.
 

Středně vrstvý  lazurovací systém

Teknos 3894  - optimální vrstva, dlouhá životnost, UV-filtr a přiznaná kresba - nejpoužívanější

Vrstvy Označení produktu Aplikace
Impregnování 1x Aquprimer 2907-02 máčení, polévání, natírání
lazura 2-3 x Teknos 3894 natírání
Životnost 5-7 let 5-
Udržovací nátěr Po 3-5 letech 1x nátěr Teknos 3894
Životnost s udržovacím nátěrem Minimálně 6 let 5-

U kvalitních tvrdých odolných dřevin je možné impregnaci vynechat

 

Středně vrstvý transparentní systém

Teknos 3894 Prima lack UV  - trasparentní lak s UV absorbéry

Vrstvy Označní produktu Aplikace
Impregnování 1x GORI 536 máčení, polévání, natírání
Základ bez bez
Lazura 2- 3 x UV  Prima lack natírání
Životnost 5 let 5 let
Udržovací nátěr Po 3-4 letech 1x nátěr UV  Prima lack
Životnost s udržovacím nátěrem Minimálně 5 let t
 

Středně vrstvý krycí  systém - RAL a NCS odstíny

Teknos 3894  - dostatečná vrstva, dlouhá životnost, UV-filtr 

Vrstvy Označení produktu Aplikace
Impregnování 1x GORI 356/ Aquaprimer 2907-02 máčení, polévání, natírání
Krycí barva 3 x Teknos 3894 natírání
Životnost 7 let ch
Udržovací nátěr Po 4-5 letech 1x nátěr Teknos 3894
Životnost s udržovacím nátěrem Minimálně 6 let án
 

Slabo vrstvý  systém - pastelové tóny - interiérové provedení

Aqua oil   - dostatečná vrstva, dlouhá životnost, UV-filtr 

Aqua oil 2775  - vodní báze - matná verze 

Vrstvy Označení produktu Aplikace
Impregnování 1x GORI 356 máčení, polévání, natírání
Krycí barva 2 x Aqua oil 2775 natírání
Životnost 7 let 7 let
Udržovací nátěr Po 6 letech 1x Aqua oil 2775
Životnost s udržovacím nátěrem Minimálně 10 let Aq
 

 V případě dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře.


Jméno:
E-mail:
Telefon:
Připomínka:
Opište text:Kontaktní informace

VIRTUAL s.r.o.
Starozuberská 1448
756 54 Zubří
+420 571 627 203
+420 777 866 433, 775 966 433
virtualsro@virtualsro.cz
+420 777 866 433